Европска конвенција о пределу Савета Европе промовише заштиту, управљање и планирање европских предела и организује Европску сарадњу по питањима предела.

О Пројекту

Република Србија је 2011. године ратификовала Европску конвенцију о пределу, обавезала се на препознавање предела у закону и на тај начин се придружила групи од 38 земаља, које је имплементирају. Основни циљ Европске конвенције о пределу је заштита, нега (одржавање) и планирање предела као и организација еврпоске сарадње о питањима предела, а законски и стратешки оквири, који се односе на ову тему, се могу препознати у следећим документима: Закон о просторном плану Републике Србије 2011-2010 (Службени гласник Републике Србије, бр. 88/10); Закон о заштити природе (Сл. Гласник РС, бр36/2009, 88/2010 и 91/2010); Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон) у члану 34; Нацрт закона о уређењу простора и изградњи, у чл. 2.

Регионалнна агенција за економски развој Шумадије и Поморавља у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије је 01.03.2015. године званично започела реализацију пројекта под називом “Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу” након што је 2014. године израђен и усвојен Правилнник о критеријумима за идентификацију предела Републике Србије, и начин процене њихових значајних и карактеристичних обележја.

Детаљно
Вести

Одржана завршна конференција пројекта „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу”

17 Dec 2015

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије је, ...

Званично започела реализација пројекта под називом „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу"

01 Mar 2015

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља је 01.03.2015. године званично започела реализацију пројекта под називом „Унапређење капацитета ...